Ανακατασκευασμένες μηχανές Caterpillar

Η εταιρεία μας διαθέτει ανακατασκευασμένες μηχανές CATERPILLAR, ναυτικού τύπου, οι οποίες συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλή λειτουργίας.
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3408
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3126
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3306
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
 • Δοκιμασμένη υπό φορτίο
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3408
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
 • Δοκιμασμένη υπό φορτίο
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3408
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
 • Δοκιμασμένη υπό φορτίο
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3412
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
 • Δοκιμασμένη υπό φορτίο
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3412E
 • Ηλεκτρονική διαχείριση καυσίμου
 • Καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ρύπων (ΝΟx)
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
Ιδιότητες
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
 • Κινητήρας: Caterpillar 3508
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3512 DIT
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3508
 • Γεννήτρια: Caterpillar SR-4
Ιδιότητες
 • Κινητήρας: Caterpillar 3412E
 • Ηλεκτρονική διαχείριση καυσίμου
 • Καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ρύπων (ΝΟx)
 • "0" ώρες από γενική επισκευή
ESPA